ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤศจิกายน 2560 / 16:10:18  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า  OTOP ต.แม่วิน  อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิด ศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ สำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสได้มีตลาดและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านแม่มูต ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล มีอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ประกอบกับประชาชนมีการผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาของชุมชนที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร และมีการการแปรรูปสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลาย แต่ไม่มีสถานที่ที่จะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าของประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนพัฒนาในระดับพื้นที่ภาคส่วนจึงจำเป็นจะต้องทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกัน ทำให้เกิดโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมหลักในการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสู่ตลาด ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายในโครงการตลาดนัดชุมชนอีกด้วย ซึ่งในการเปิดศูนย์ฯ ถือว่าเป็นการพัฒนาในระดับปลายทางที่เน้นให้มีการส่งเสริมทางด้านการตลาด นอกเหนือไปจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ต้นทาง และกลางทาง จึงนับได้ว่ากิจกรรมตลาดนัดชุมชนสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างเป็นอย่างดี
โดยภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ การสาธิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ การนวดสมุนไพรพื้นบ้าน การขายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมาจากผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้าน ตำบล.

ข่าวโดย : ณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738