ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤศจิกายน 2560 / 17:32:42  
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีพื้นที่ในการค้าขาย พร้อมรับสมัครที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและทุกอำเภอ 10 - 30 พ.ย.นี้

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลัง มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงการคลัง , กระทรวงอุตสาหกรรม , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับโครงการตลาดประชารัฐ และพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ทำมาค้าขายทั่วประเทศให้ประชาชน ทั้งเกษตรกร โอท็อป สินค้าเอสเอ็มอี สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย สามารถมีพื้นที่ในการขายสินค้า ตลอดจน ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย ตลาดประชารัฐออกเป็น 9 ประเภท อาทิ “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยจะทำการขยายตลาดโดยการเพิ่มกลุ่มผู้ค้าในชุมชนเข้าไป เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น , “ตลาดประชารัฐ Modern Trade” ของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด โดยการเพิ่มพื้นที่ตลาดในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรได้นำสินค้าไปขายในพื้นที่ดังกล่าว ในราคาค่าเช่าถูกหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ “ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรม เช่น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิต และการให้บริการทางวัฒนธรรม เป็นต้น สำหรับ การดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐดังกล่าว จะสามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2704 หรือ www.market.moi.go.th หรือ ช่องทาง Line กลุ่ม ตลาดประชารัฐ CM

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738