ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤศจิกายน 2560 / 11:02:33  
เชียงใหม่เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เชียงใหม่เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด งดเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หรือ การสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้เตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบกิจการการเดินเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำตักเตือน ห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุมดูแลประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ โดยเคร่งครัด รวมทั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการให้และการใช้บริการเรือโดยสาร
ทั้งนี้ ได้ประสานกับหน่วยงานขององค์กรในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลปัญหา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเว้นการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุบัติภัยและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738