ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2560 / 11:48:52  
ที เอช ที ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานสัมมนา "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป
ที เอช ที ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานสัมมนา "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป
ที เอช ที ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ที่โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ที เอช ที ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมี ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อาจารย์ประจำพิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมบรรยายในการสัมมนา ซึ่งในปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไปในสังคมไทย ดังนั้นการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ส่งเสริม และเพิ่มการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ และการใช้การบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทย การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกสู่ชุมชน” เป็นหนึ่งในโครงการของ ที เอช ที ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่องในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดระยอง จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานคร ตลอดช่วงเวลา 1 ปีนับจากนี้

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738