ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2560 / 15:25:55  
จ.เชียงใหม่ MOU ซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
จ.เชียงใหม่ MOU ซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ กับผู้ประกอบการค้าข้าวรายใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้ข้าวคุณภาพดี และสามารถขายในราคาที่สูงขึ้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2560/61 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการโรงสี จำนวน 3 ราย ลงนามรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 จากกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง และอำเภอหางดง จำนวน 3 แปลง พื้นที่รวม 7,316 ไร่ ผลผลิตรวม 5,560.16 ตัน เกษตรกรรวม 787 ราย ในราคานำตลาดตันละ 500 บาท ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ให้มีความยั่งยืนและสร้างความเป็นธรรมทางการค้า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการได้ผลผลิตข้าวที่คุณภาพ
สำหรับ ผู้ประกอบการโรงสีและเกษตรกรที่มีการตกลงซื้อขายข้าวในครั้งนี้ ได้แก่ หจก.เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ อำเภอดอยสะเก็ด กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอสันทรายและอำเภอสันกำแพง จำนวนผลผลิต 1,000 ตัน , หจก.โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อำเภอสันทรายและอำเภอสันกำแพง จำนวนผลผลิต 2,128.16 ตัน และ บจ.พรไพรศาลล้านนาข้าวไทย กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อำเภอหางดง จำนวนผลผลิต 2,432 ตัน รวมจำนวนผลผลิต 5,560.16 ตัน
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการผลิตและราคาข้าวอย่างยั่งยืน ส่วนผู้ประกอบการโรงสีข้าวควรหันมาส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ให้มากขึ้น เพื่อจะสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตและเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้ในอนาคต นอกจากนี้ ผลจากการเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ จะนำไปสู่การทำตลาดข้าวสารธงฟ้าประชารัฐ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในร้านค้าประชารัฐของประทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ จำนวน 18,000 ร้านค้า ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการระบายข้าวสารให้แก่ผู้ประกอบการ ได้สามารถมีเงินหมุนเวียนกลับมาเพื่อซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738