ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤศจิกายน 2560 / 13:43:01  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ บรรยากาศการลงทะเบียนวันแรกคึกคัก มีผู้ประกอบการและผู้มีรายได้น้อย ทยอยมาลงทะเบียนจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และเขต 15 พร้อมคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด , สำนักงานพัฒนาชุมชน , สำนักงานพาณิชย์จังหวัด , ท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร , ผู้มีรายได้น้อย , ผู้ประกอบการ , หาบเร่ , แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท และดำเนินการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการตลาดประชารัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่จะมีทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ 1) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เป็นตลาดสินค้าเกษตร โอทอป หาบเร่ แผงลอย 2) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 3) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด เป็นตลาดเฉพาะกิจจำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล/งานสำคัญ/งานประเพณีสำคัญ 4) ตลาดประชารัฐ Modern Trade เป็นตลาดเฉพาะกิจในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า 5) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชนของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/อาหาร/เครื่องแต่งกาย/สมุนไพร 6) ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และอัตลักษณ์ของชุมชน ผสมผสานยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 7) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เป็นตลาดของชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชุมชน โดยผู้ประกอบการจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอของตนที่อาศัยอยู่จริง และต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดไว้เพียงแห่งเดียว แต่สามารถเลือกตลาด 3 อันดับ รวมทั้ง ต้องดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดนั้นๆ
สำหรับ บรรยากาศการลงทะเบียนตลาดประชารัฐวันแรก มีประชาชนมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมลงทะเบียนตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประสงค์จะมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2704 หรือ www.market.moi.go.th หรือ ช่องทาง Line กลุ่ม ตลาดประชารัฐ CM

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738