ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤศจิกายน 2560 / 14:29:00  
รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ประชุมหารือมอบนโยบายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำต้องไม่กระทบพนักงาน
รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ประชุมหารือมอบนโยบายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำต้องไม่กระทบพนักงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือมอบนโยบายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้พนักงานที่มีอยู่เดิมไม่ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมหารือมอบนโยบายร่วมกับผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อกรณีการปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานของ 3 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเหมาะที่จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ไม่มุ่งเน้นผลกำไร ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนบทบาทของทั้ง 3 หน่วยงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพนักงานที่มีอยู่เดิม แต่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ในเรื่องการบริหารโครงสร้างต้องไม่กระทบกับเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมด

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738