ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤศจิกายน 2560 / 16:29:09  
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การดูแลรักษาการแพทย์ และความมั่นคงของจังหวัด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การดูแลรักษาการแพทย์ และความมั่นคงของจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายประการ อาทิ เชียงใหม่เมือง Smart City เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เป็นเมืองที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หรือเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบผสมผสาน ทั้งความเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีการพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเอง และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับนักท่องเที่ยวโดยใช้กล้อง CCTV ในการช่วยรักษาความปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองต้นแบบอยู่ 3 เมืองที่ดำเนินตามแนวทางของ Smart City นั่นคือ เมืองภูเก็ต เมืองขอนแก่น และเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาเพื่อเป็นรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการหลวงที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง โครงการหลวงห้วยลึก และสถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่หวังว่าจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับประเทศออสเตรเลียในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษากับทางประเทศออสเตรเลีย รวมถึงอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738