ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2560 / 10:41:50  
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงค้นคิดฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ราษฎร ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนและความเสียหายจากสภาวะภัยแล้ง โดยทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 วันพระบิดาแห่งฝนหลวงจึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทย
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้าราชการ พนักงานของรัฐ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดเครื่องแบบตามสังกัด ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738