ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2560 / 16:46:47  
บรรยากาศวันแรกศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ เป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย
บรรยากาศวันแรกศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ เป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย
ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ โดยบรรยากาศวันแรกเริ่มมีประชาชนเริ่มทยอยมาแล้ว พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย

นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดรับความคิดเห็นประชาชนแล้ววันนี้ (13 พ.ย.60) เป็นวันแรก ในการตอบคำถาม 6 ข้อ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถามตั้งแต่วันที่ที่ 13 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งรูปแบบการตอบคำถามคล้ายกับคำถาม 4 ข้อที่มีก่อนหน้านี้ โดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและรับแบบฟอร์ม กรอกคำตอบ และส่งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม สำหรับ คำถาม 6 ข้อที่เพิ่มเติมนั้น มีเนื้อหา คือ คำถามข้อที่ 1 วันนี้เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้างหรือไม่ คำถามข้อที่ 2 การที่ คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใด ก็ถือเป็นสิทธิ์ของ คสช.ใช่หรือไม่ เพราะนายกก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่แล้ว คำถามข้อที่ 3 สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลได้ดำเนินการไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ ขณะที่มีคำถามย่อยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาเป็นเวลานานหรือไม่ และการทำงานของทุกรัฐบาลต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ คนทั้งประเทศใช่หรือไม่ คำถามที่ 4 การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ คำถามที่ 5 รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่ และคำถามที่ 6 ข้อสังเกตเพื่อพิจารณาเหตุใดพรรคการเมือง นักการเมือง จึงออกมาเคลื่อนไหว คสช. รัฐบาล นายกรัฐมนตรี บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงาน ในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ ฝากถามพี่น้องประชาชนว่าเป็นเพราะอะไร ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะมาร่วมตอบคำถาม ซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อไปแล้ว ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีก จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738