ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2560 / 15:02:47  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ต่อจากนั้นประธานในพิธี จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพและอ่านคำกล่าวถวายสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 และเยี่ยมชมนิทรรศการฝนหลวง รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศจนเกิดเป็นฝนหลวงขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ดำเนินการจัดพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากภัยแล้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทย ทำให้ทุกวันนี้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตามฤดูกาล มีน้ำใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจวบจนปัจจุบัน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738