ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2560 / 16:08:26  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 โดยมีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง 103 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 787 อัตรา มีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ผู้ประกอบการนายจ้างต้องการมากที่สุด ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานธุรการ พนักงานช่าง แคชเชียร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานบุคคล และพนักงานคลังสินค้า ในส่วนของเอกสารการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ส่วนผู้ที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงาน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25, 26

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738