ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤศจิกายน 2560 / 13:32:59  
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยหวังส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้อภัย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ สนามกีฬา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างคณะสีทั้ง 5 คณะสี ได้แก่ คณะเทอดจรรยาสีเหลือง , คณะสามัคคีสีแดง , คณะศรีวัฒนาสีเขียว , คณะการุณรักษ์สีม่วง และคณะภักดิ์พิรีย์สีฟ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัย โดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นผลทำให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี การประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ และประกวดผู้นำเชียร์ทั้ง 5 คณะสี ซึ่งหวังส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชน รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจน ทำให้เกิดความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้อภัยซึ่งกันและกัน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 466

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738