ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤศจิกายน 2560 / 14:06:37  
ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดแสดงโขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ อย่างยิ่งใหญ่เพียงรอบเดียวเท่านั้น
ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดแสดงโขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ อย่างยิ่งใหญ่เพียงรอบเดียวเท่านั้น
ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดแสดงโขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ โดยร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ เพื่อสนองพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ เพียงรอบเดียวเท่านั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำนึง สุขเกษม ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เปิดเผยว่า ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดการแสดง “โขนชักรอก” โขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤาษี” โดยร่วมกับครู อาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ และบุคคลผู้ที่มีใจรักในศิลปะ ได้ร่วมกันจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งเป็นการแสดงที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการสนองพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “โขนจักได้รับการสืบทอดให้ยืนยงคงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันงดงามของชาติไทยไปจนชั่วลูกชั่วหลาน”
สำหรับ การแสดงในครั้งนี้ ได้ดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นบทที่พรรณนาความครบถ้วน โดยได้รับเกียรติการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านาฏศิลป์ดนตรีจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินกรมศิลปากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะทั่วประเทศ พร้อมด้วยนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก(คณะโจหลุยส์) นาฏยศิลปะสากล “บัลเล่ต์” และศิลปินรุ่นเยาว์ อีกทั้งยังจะได้ชมพระคเณศอัฏฐปางประจำวาร ชักนาคดึกดำบรรพ์ หนังใหญ่ กระบี่กระบอง รำประเลง อีกด้วย โดยจะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว บัตรราคา 500 บาท และ 200 บาท โดยจัดแสดงเพียงรอบเดียวเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เฟสบุคแฟนเพจ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ โทร. 099-9081634

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738