ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤศจิกายน 2560 / 14:35:23  
ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว
ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว
ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว พร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคทันที

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ขอเน้นย้ำเกษตรกรกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ประกอบกับยังมีฝนตกในบางพื้นที่ อาจทำให้สัตว์เกิดความเครียด อ่อนแอ และภูมิต้านทานลดต่ำลง ทำให้มีความเสี่ยงที่สัตว์จะเกิดการเจ็บป่วย หรือเกิดโรคระบาดได้ โดยการเตรียมรับมือของเกษตรกรนั้น ควรมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่ 1) หมั่นสังเกตอาการ และสุขภาพของสัตว์ 2) จัดเตรียมอาหารสัตว์ หรือ พืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ เพื่อให้สัตว์แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคระบาด และควรเสริมวิตามิน เกลือแร่ให้แก่สัตว์ด้วย 3) จัดให้มี เล้า คอก หรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ที่มีหลังคา และรั้วปิดมิดชิด สามารถป้องกันแดด ฝน ลม และพาหะนำโรคระบาดสัตว์ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพสัตว์อีกด้วย 4) จัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่ของสัตว์ให้เหมาะสม เช่น อย่าให้ลมโกรก อย่าให้เปียกฝน ให้อยู่ในที่อุณหภูมิพอเหมาะ จัดเตรียมพื้นที่ที่อบอุ่นให้เพียงพอ โดยจัดให้มีวัสดุปูรองคอกเลี้ยงสัตว์ และทำความสะอาดพ่นทำลายเชื้อโรคบริเวณที่เลี้ยงสัตว์และโดยรอบ สุมไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับปศุสัตว์ และเมื่อสุมไฟให้กับปศุสัตว์เรียบร้อย ขอให้เกษตรกรดับไฟให้สนิทเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ทุกครั้งด้วย 5) หมั่นทำความสะอาดคอก หรือ โรงเรือน ไม่ให้ชื้นแฉะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น
สำหรับ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการป้องกันเชื้อโรคเข้ามาในฟาร์ม เช่น การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค การควบคุมคนหรือยานพาหนะเข้า-ออก ฟาร์ม ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อควบคุมโรคในหมู่บ้านหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทันที เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ สอบสวนโรค และควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที
ขณะเดียวกัน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยให้คณะกรรมการป้องกันละแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับอำเภอ จัดประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคทันที หากพบหรือสงสัยว่ามีโรคในพื้นที่ ขอความร่วมมือให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก เพิ่มความเข้มงวดระบบป้องกันโรคของฟาร์ม สำหรับพื้นที่ตามแนวชายแดนให้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้าออกตามแนวชายแดน ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พี่น้องเกษตรกร ทั้งด้านการเลี้ยง การจัดการ และการป้องกันโรค ในสัตว์ปีก และขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรมปศุสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกต้องมีผลการตรวจรับรองโรคระบาดและใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกครั้งต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738