ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤศจิกายน 2560 / 11:53:22  
นพค.32 บูรณาการทุกภาคส่วน ซ่อมแซมฝาย เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
นพค.32 บูรณาการทุกภาคส่วน ซ่อมแซมฝาย เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
นพค.32 บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกันซ่อมแซมฝายที่พังจากพายุให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ตลอดจน เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 (นพค.32) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดทำโครงการประชารัฐ "ร่วมซ่อมฝายเชียงหมั้น" นำโดย น.อ.กรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ซึ่งได้บูรณาการทุกภาคส่วน นำกระสอบทรายจำนวน 1,500 ใบ ดำเนินการซ่อมฝายเชียงหมั้น ที่พังจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันตาลัสในห้วงที่ผ่านมา ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพื่อสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึง
ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือราษฎรในชนบทตามภารกิจหลักของ นพค. ซึ่งมีกำลังพล เครื่องจักร และอุปกรณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่แล้ว สำหรับ ภารกิจแรกที่จะดำเนินการ คือ การเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีปัญหา และพัฒนาพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการแนะนำความรู้ ความเข้าใจก่อนพัฒนา โดยใช้หลักการทำความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาปรับใช้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พ้นทุกข์จากภัยธรรมชาติ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738