ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤศจิกายน 2560 / 16:37:49  
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาคูเมือง รอบเมืองเชียงใหม่ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาคูเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบริเวณคูเมืองรอบเมืองเชียงใหม่ขึ้น โดยบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงได้เชิญชวนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สะอาด และมีความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738