ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤศจิกายน 2560 / 12:38:18  
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เชียงใหม่
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เชียงใหม่
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติด ห้วง 6 เดือน

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ( มทน.3/รอง ผบ.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 ) ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ( บก.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 )ที่ ป.พัน.7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลัง กองทัพน้อยที่ 3 ดำเนินการจัดตั้ง กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ขึ้น เพื่ออำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และประสานการปฎิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตักทำลายไร่ฝิ่น ปี 2560 ห้วง 6 เดือน ตั้งแต่ พ.ย.60 ถึง 30 เม.ย.61
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดได้มอบพื้นที่ตัดทำลายให้กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 65 พื้นที่ โดยมอบให้กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 8 พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 25 พื้นที่ กองพลทหารม้าที่ 1 จำนวน 9 พื้นที่และ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 23 พื้นที่
สำหรับ สถานการณ์การปลูกฝิ่น ปี 2560/61 จากการบินสำรวจพบว่า มีพื้นที่เตรียมปลูกฝิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลักษณะแปลงที่พบเป็นเพียงการเตรียมพื้นที่แปลง ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กปลูกกระจายในเขตป่าลึกและยังไม่มีต้นฝิ่นให้เห็นชัดเจน คาดว่าจำนวนแปลงฝิ่นลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการป้องกันของภาครัฐที่ดำเนินการในพื้นที่ปลูกซ้ำซากอย่างเข้มงวด รวมทั้งสภาพอากาศที่มีฝนตกยาวนานในช่วงต้นฤดูกาลปลูกที่ส่งผลให้สถานการณ์การปลูกฝิ่นมีแนวโน้มลดลง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 311

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738