ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:50:50  
เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน
เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน หวังเพิ่มศักยภาพทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปต่อยอดในใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ MR.Monsieur Christophe CARLUCCI (คริสต๊อฟ กาลุซซี่) เลขานุการเอก ใน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ณ ชั้น 2อาคารสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของครูและนักเรียนในด้านทักษะภาษาฝรั่งเศส ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการเรียนการสอน ด้วยเทคนิคภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจน เพื่อให้สามารถนำภาษาฝรั่งเศสไปต่อยอดในใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในความร่วมมือกัน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสันกำแพง 2) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตเชียงราย ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 3) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตลำปาง-แพร่ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 4) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตพะเยา ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ซึ่งทั้ง 6 จังหวัด มีโรงเรียนเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสจำนวน 31 โรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 70 คน นักเรียน 5,736 คน โอกาสนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส (DELF scolaire เดลฟ สกอแล) ระดับ A1 และ A2 ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง ซึ่งตัวแทนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับภาคเหนือตอนบน ได้แก่ นายมณเฑียร สิทธิกูล อยู่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนนไป 99.0/100 คะแนน โดยการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศสของทุกประเภท ที่มีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส หรือใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน จะใช้ข้อสอบมาตรฐานฉบับเดียวกันที่ออกแบบทดสอบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จึงถือได้ว่านักเรียนที่สอบผ่านมีคุณภาพทัดเทียมมารฐานสากล

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 372

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738