ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 พฤศจิกายน 2560 / 17:17:59  
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายนนี้
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายนนี้
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายนนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา

นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างมากมาย อาทิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 มากกว่า 200 ชิ้น , การแข่งขันทักษะพื้นฐาน , การแข่งขันทักษะวิชาชีพ, การประกวดการแข่งขั้นร้องเพลงสากล ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง เป็นต้น ซึ่งมีสถานศึกษาร่วมเข้าประกวดแข่งขัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทศนิคสารภี วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยเทคนิคจอมทอง วิทยาลัยเทคนิคฝาง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายับและบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยกรเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีและวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาฝีมือทักษะการทำงาน และส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก ได้ปฏิบัติจริง ตลอดจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 724

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738