ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤศจิกายน 2560 / 10:12:12  
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค.นี้
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค.นี้
ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค.นี้ โดยภายในงานจะนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และมหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ที่หลากหลายมาโชว์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการจะสามารถซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมการจัดงานแม่โจ้แฟร์ (Maejo Fair 2017) ซึ่งการจัดในครั้งนี้ เป็นการผนวก 3 กิจกรรมไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ที่มีนักวิชาการเพื่อมานำเสนอผลงาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาทางวิชาการและบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 2) งาน 40 ปีพืชผักแม่โจ้ โดยเตรียมการเปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัท เพื่อช่วยส่งเสริมด้านเมล็ดพันธุ์แตงของคนไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 3) มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal ที่นำเสนอในด้านการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้พบกับนักวิจัยโดยตรงและสามารถซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าจาก กาดแม่โจ้ 2477 และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีกมากมาย
ด้าน รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานเด่นที่น่าสนใจมีมากมาย อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงสำหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อการผลิตต้นพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม , การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน , การจัดการระบบน้ำโดยใช้ Application , ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับปศุสัตว์และสัตว์น้ำ , นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางจากทรัพยากรน้ำ , วัสดุเรียบแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินและน้ำยาง , เครื่องสับกิ่งไม้หยอดเหรียญ , การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวง , วัสดุปลูกย่อยสลายได้ โดยขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานแม่โจ้แฟร์ได้ฟรี ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3400

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738