ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤศจิกายน 2560 / 11:06:52  
จังหวัดเชียงใหม่มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และประสบปัญหาที่อยู่ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ บ้านเลขที่ 74 บ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมก๋อย คณะกรรมการ สมาชิกสภากาชาดไทย และผู้ช่วยเหลือจิตอาสาประจำกิ่งกาชาด ร่วมด้วย ทั้งนี้ โครงการบ้านเทิดไทองค์ราชัน 90 พรรษา เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา ด้านที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเสริมสร้างรากฐานแห่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน นั่นคือ บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงและความอบอุ่นในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างบ้าน และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งอำเภออมก๋อยได้เดินการสร้างบ้านดังกล่าวให้ นางสาวหน่อบิ มาลีแย้มอรุณ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังมีการมอบทะเบียนบ้าน ถุงยังชีพ ของใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ นางสาวหน่อบิ มาลีแย้มอรุณ เพื่อช่วยแหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 152

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738