ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤศจิกายน 2560 / 14:28:13  
ขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์
ขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์
ผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากการสร้างถนนดังกล่าว
แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวว่า โครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลของอำเภออมก๋อยจะใช้แนวทางในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนโดยการผลักดันให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะทางทั้งหมดกว่า 103.351 กิโลเมตร โดยทาง ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738