ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤศจิกายน 2560 / 15:34:54  
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนตื่นตัวในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้หัวข้อ “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อที่สร้างสรรค์” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบช่องทางการช่วยเหลือ และประสานงานส่งต่อผู้ประสบปัญหาความรุนแรง และขบวนการค้ามนุษย์ พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก
สำหรับ ปีนี้การจัดกิจกรรมรณรงค์มีหัวข้อภายใต้แนวคิด “เฉย = ช่วยทำร้าย ร่วมตีเกราะเคาะไม้ ชุมชนร่วมใจ ผู้หญิง ครอบครัว ชุมชนไทย ปลอดความรุนแรง” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังในการยุติความรุนแรงของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงจะต้องมีการบูรณาการกันเพื่อให้การทำอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีกลไกและยั่งยืน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738