ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤศจิกายน 2560 / 16:31:06  
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม
สำหรับ การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย
โดยในปี 2561 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และเชิงสะพานนวรัฐ ภายใต้หัวข้อ “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ , ขบวนรถบุปผชาติ , การจัดนิทรรศการ , การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวน , การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ , การแสดงพื้นบ้าน , การจัดกาดหมั้ว , ประกวดหน้าบ้านน่ามอง , จัดมหกรรมอาหาร , การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่อีกมากมาย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 313

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738