ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤศจิกายน 2560 / 16:43:41  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งจิตอาสาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยกำหนดพื้นที่รวมทั้งหมด 9 จุด ได้แก่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ (ศูนย์อำนวยการใหญ่) บริเวณแจ่งขะต่ำ บริเวณลานประตูเชียงใหม่ บริเวณประตูสวนปรุง บริเวณแจ่งกู่เฮือง (ลานหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด) บริเวณประตูสวนดอก บริเวณแจ่งหัวลิน บริเวณลานประตูช้างเผือก และบริเวณแจ่งศรีภูมิ (ลานเจ้าพ่อ) สำหรับ การจัดโครงการจิดอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้มีจิตอาสารวมกิจกรรมทั้งสิ้นเกือบ 3,000 คน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สะอาด และมีความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738