ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 พฤศจิกายน 2560 / 13:10:30  
พิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่จันทร์ กุสโล
พิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่จันทร์ กุสโล
พิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่จันทร์ กุสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่จันทร์ กุสโล นามเดิม จันทร์ แสงทอง กำเนิด 26 พฤศจิกายน 2460 เข้าสู่เพศบรรพชิตโดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาชนบท และการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้อุทิศตนเพื่องานดังกล่าวอย่างไม่ย่อท้อ กระทั่งสามารถสร้างผลงานด้านการพัฒนาชนบท และการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อาทิเช่น จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และจัดตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชนบทที่ด้อยการศึกษาได้รับการพัฒนาถึงระดับ ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และชุมชนได้

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738