ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤศจิกายน 2560 / 09:53:21  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 พร้อมเน้นย้ำให้อำเภอใช้ระบบ single command ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสวท.เชียงใหม่ โดยได้กำชับให้อำเภอใช้ระบบ single command ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อีกทั้งมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจสั่งการในการดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่ากับทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดอำเภอ และให้มีการกระจายความรับผิดชอบลงไปยังระดับตำบล และหมู่บ้านกระจายทั่วพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่ฝายห้วยผึ้ง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดรวมเกือบ 2,000 รายแล้ว หลังจากที่มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่มีตลาดค้าขายสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการลงทะเบียนนั้น จะต้องไปด้วยตัวเอง พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นนโยบายสำคัญในการนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมารถขยายผล ให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรทั่วประเทศ ให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกตำบลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในปี 2561 อีกจำนวน 70,000 ราย รวมทั้งสิ้น 140,000 ราย (2560 - 2561)
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการโครงการเกษตรวิชญา โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน และจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ได้นำเสนอผลงาน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ดำเนินการสืบเนืองติดต่อมาเป็นประจำทุกปี
ในโอกาสนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะมีกิจกรรม วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam เป็นกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล โดยไม่มีค่าลงทะเบียนแต่เป็นการร่วมบริจาค โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 – 10.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.nkp-hospital.go.th/kao ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคมนี้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนวิ่งและร่วมบริจาคที่เข้าเส้นชัย 4,000 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ได้รับอนุญาตจากโครงการก้าวคนละก้าวอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738