ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤศจิกายน 2560 / 16:18:39  
เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน "คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน "คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน "คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" หวังปลูกจิตสำนึกของประชาชนหันกลับมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยหวังต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อไป

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลท่าศาลา เตรียมจัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคาว บ้านศรีบิวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลอง ตลอดจน เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำหรับ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมปั่นรักษ์น้ำคาว , กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีสืบชะตาแบบพื้นบ้านล้านนา , นักปั่นรักษ์สิ่งแวดล้อม , เวทีเสวนา : เหลียวหลังแลหน้า ร่วมกันรักษาลำน้ำแม่คาว , นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม , ปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ รักษาระบบนิเวศ, นั่งเรือชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำคาว , การแสดงรำวงพื้นบ้าน-ย้อนยุค , การแสดงดนตรีพื้นเมือง โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคาว บ้านศรีบิวเงิน หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าศาลามีลำน้ำคาวไหลผ่านในพื้นที่ของชุมชน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ แม่น้ำคาวมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหลผ่าน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันทราย แม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี ปัจจุบันแม่น้ำคาวประสบปัญหา การบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสียและน้ำตื้นเขิน เทศบาลตำบลท่าศาลาและผู้นำชุมชน ได้มีการหารือร่วมกันเพ่อแก้ไขปัญหา จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์รักษาความสะอาดและกิจกรรมฟื้นฟูลำน้ำแม่คาว รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพน้ำที่ใสสะอาด โดยหวังว่าจะสามารถทำเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกต่อชนรุ่นหลังต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738