ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤศจิกายน 2560 / 16:38:43  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมคิ๊กออฟเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค.นี้
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมคิ๊กออฟเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค.นี้
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมคิ๊กออฟเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ขณะที่ยอดรวมผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 2,000 ราย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือและชี้แจง เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้การกำหนดแนวทางจัดสรรพื้นที่ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อให้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
ทั้งนี้ โครงการตลาดประชารัฐนั้น แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ Green market ดำเนินการโดย องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย , ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน , ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , ตลาดประชารัฐ ก.ท.ม. คืนความสุข ดำเนินการโดย กรุงเทพมหานคร , ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดยจังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด , ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์จังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด , ตลาดประชารัฐของดีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ , และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการพร้อมกัน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากด้วย ซึ่งจะมีการคิ๊กออฟเปิดตลาดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่จำหน่ายสินค้าอยู่ ณ บริเวณหน้าศาลากลางเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 08.00 น. โดยยอดรวมขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 2,000 ราย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งยังสามารถมาลงทะเบียนได้ถึงวันพรุ่งนี้ ( 30 พ.ย. 60) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ แจ้งความจำนงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่าย และประเภทของตลาดที่ต้องการจะจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์.0-5311-2704 หรือ www.market.moi.go.th

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738