ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤศจิกายน 2560 / 14:28:17  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อเดินหน้าแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย

นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ขึ้น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ได้ที่ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนาการต่อต้านทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียนและสื่อมวลชน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การรับชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของการการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) , รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงสารโดยผู้แทนองค์การสหประชาชาติ , นิทรรศการให้ความรู้ และการประกวดร้องเพลงต่อต้านการทุจริต จึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชันโดยพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738