ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤศจิกายน 2560 / 15:10:44  
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์สานต่อโครงการ "หมวกกันน็อกล็อกชีวิต"
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์สานต่อโครงการ "หมวกกันน็อกล็อกชีวิต"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์สานต่อโครงการ "หมวกกันน็อกล็อกชีวิต" ในการเป็นต้นแบบการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 100% โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไปแล้วนั้น ในปีการศึกษา 2560 นี้ ซึ่งยังคงสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นแกนนำในโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “หมวกกันน็อกล็อกชีวิต” สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขับรถดีภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและการเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึง การให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738