ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 ธันวาคม 2560 / 12:20:00  
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรอำเภอประชุมสัญจร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรอำเภอประชุมสัญจร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรอำเภอประชุมสัญจรขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสัญจรเกษตรอำเภอครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ประเด็นเกี่ยวกับงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณและงานภารกิจเร่งด่วน นโยบายต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตรและในโอกาสนี้ได้นำคณะเกษตรอำเภอดูงานโครงการหลวงปางดะ โดยนายวิพัฒน์ ดวงโภชน์ หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ กล่าวว่าสถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นสถานีวิจัยหนึ่งในสี่ของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผล ให้กับผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาศึกษาดูงาน และฝึกงานของนักศึกษา พร้อมกับการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานการอนุรักษ์ ทั้งเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลการตัดแต่งทรงไม้ผลแบบต่างๆ ทั้งใน องุ่น มัลเบอรี่ อโวกา รวมถึงการขยายพันธุ์พืชและการเปลี่ยนยอดพืชผักตระกูลมะเขือ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยว ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ต้นกล้า มีความสมบูรณ์แข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค โดยอาการของโรคจะได้หลายระยะการเจริญเติบโต พืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉา ไม่โต สีซีด และจะตายไปในที่สุดซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลนี้เป็นอย่างมาก โดยทางสถานีได้ใช้เทคนิคการเปลี่ยนยอด โดยใช้มะเขือพวงที่สามารถต้านทานต่อโรคดังกล่าวได้ดีเป็นต้นตอ และใช้ยอดพันธุ์ดีที่เราต้องการเช่น มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศผลโต มาเสียบยอดจะได้ผลผลิตตามที่เกษตรกรต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำ อาหารของต้นพืช ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลมะเขือ นอกจากนี้ยังมีการวิจัย “เฮมพ์” แท้จริงแล้วคือ “ต้นกัญชง” ที่ใช้เส้นใยมาทอเป็นผืนผ้า ซึ่งเป็นการวิจัยการปลูกเฮมพ์ให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดีภายใต้การควบคุม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738