ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 ธันวาคม 2560 / 13:07:14  
คณะแพทย์ศาสตร์ มช. จัดงานวันเอดส์โลก "เอชไอวี...ตรวจเพื่อก้าวต่อ" เพื่อป้องกัน หยุดการระบาดของโรคเอดส์
คณะแพทย์ศาสตร์ มช. จัดงานวันเอดส์โลก "เอชไอวี...ตรวจเพื่อก้าวต่อ" เพื่อป้องกัน หยุดการระบาดของโรคเอดส์
คณะแพทย์ศาสตร์ มช. จัดงานวันเอดส์โลก "เอชไอวี...ตรวจเพื่อก้าวต่อ" เพื่อป้องกัน หยุดการระบาดของโรคเอดส์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี การปฏิบัติตัวเมื่อทราบว่าติดเชื้อ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก “เอชไอวี...ตรวจเพื่อก้าวต่อ” เพื่อป้องกัน หยุดการระบาดของโรคเอดส์ ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาคอายุรศาสตร์ จัดงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี การปฏิบัติตัวเมื่อทราบว่าติดเชื้อ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง พร้อมตอบสนองในการทำโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในอีก 15 ปีข้างหน้า จะหยุดการระบาดของโรคเอดส์ให้สำเร็จ ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ การเสวนาหัวเรื่อง เอชไอวี ตรวจเพื่อก้าวต่อ รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีประชากรโลกที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ราว 36.7 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยมีการประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ราว 450,000 ราย ด้วยการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทำให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ผลดี แม้ว่าจะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่ก็ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคฉวยโอกาสลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างมาก โดยในปี พ.ศ.2559 คาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกกว่า 2.1 ล้านราย ทำให้โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอีก 15 ปีข้างหน้าจะหยุดการระบาดของโรคเอดส์ให้สำเร็จ โดยวางแนวทางว่าควรมีการตรวจวินิจฉัยผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ร้อยละ 95 ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด และให้การรักษาได้ร้อยละ 95 ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาได้ผล และร้อยละ 95 ของผู้ที่รับประทานยาต้านไวรัส เพื่อจะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนทั่วไปต้องตระหนักถึงปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และลดการติดต่อผู้ป่วยเอชไอวีต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738