ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 ธันวาคม 2560 / 16:31:04  
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้
เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยกำหนดพื้นที่รวมทั้งหมด 16 จุด ได้แก่ บริเวณลานประตูท่าแพ,แจ่งศรีภูม – แจ่งขะต่ำ (ด้านนอกคูเมือง) บริเวณแจ่งขะต่ำ – ประตูเชียงใหม่ (ด้านนอกคูเมือง) บริเวณลานประตูเชียงใหม่ (ด้านนอกคูเมือง) บริเวณลานประตูเชียงใหม่ – โรงพยาบาลสวนปรุง (ด้านนอกคูเมือง) บริเวณแจ่งกู่เฮือง – โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ด้านนอกคูเมือง) บริเวณสมาคมจุฬา – วัดปันเส่า (ด้านนอกคูเมือง) บริเวณโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม – วัดโลกโมฬี – ปั๊ม ปตท.(ด้านนอกคูเมือง) ปั๊ม ปตท. – ประตูช้างเผือก – ลานตลาดประตูช้างเผือก (ด้านนอกคูเมือง) ประตูช้างเผือก – แจ่งศรีภูม (ด้านนอกคูเมือง) แจ่งศรีภูม – ลานด้านใน – ประตูช้างเผือก (ด้านใน) บริเวณประตูช้างเผือก - แจ่งหัวริน (ด้านใน) บริเวณแจ่งหัวริน - ประตูสวนดอก (ด้านใน) บริเวณประตูสวนดอก – ประตูสวนปรุง - สวนบวกหาด (ด้านใน) บริเวณประตูสวนปรุง – ประตูเชียงใหม่ (ด้านใน) บริเวณประตูเชียงใหม่ – แจ่งขะต๋ำ (ด้านใน) บริเวณแจ่งขะต่ำ – แจ่งศรีภูม (ด้านใน) และบริเวณสุดท้ายลำเหมืองกลาง ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมรถแดงและรถรางในการรับ – ส่ง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ไปส่งยังจุดต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายกับผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลประจำจุดทุกจุดให้พร้อม และขอให้หน่วยงานราชการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดให้เพียงพอกับกำลังพลที่มาร่วมงาน โดยขอเชิญชวนเยาวชนนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมทำกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งในวันงานคาดว่าจะมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 3,000 คน ซึ่งมีจะทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนที่ดีขึ้น


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738