ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ธันวาคม 2560 / 14:09:19  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นายมนัส คำใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ภายในงานมีการจัดบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสมาชิกชมรมได้นำปรัญญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 300 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นลำดับที่ 46 จากจำนวนทั้งหมด 76 จังหวัด กับอีก 10 เขตของกรุงเทพมหานคร (จาก 50 เขต) เป็นองค์กรภายใต้การสนับสนุนและกำกับดูแลของ “มูลนิธิบุคคลพอเพียง” ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปัจจุบัน มีสมาชิกที่ผ่านการอบรมแล้ว 6,300 คน

ข่าวโดย : ณัฐกฤตา บุญศิริ / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : วสันต์ มีจินดา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738