ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2560 / 18:50:28  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 900 ครอบครัว ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มและมีทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ข้าราชการฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ร่วมในพิธี
สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ในส่วนของพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนั้น ได้เผชิญกับสภาวะอากาศหนาวเย็น ตั้งแต่วันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของอำเภอแม่แจ่ม มีหมู่บ้านที่อยู่ตามที่ราบและกระจัดกระจาย อยู่ตามหุบเขาใหญ่น้อย ที่ล้อมรอบเรียงรายอยู่ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งมีประชาชนที่ประสบภัยหนาว และได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น รวม 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน
ประชาชนชาว จังหวัดเชียงใหม่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง เดินทางมามอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดีเป็นล้นพ้น ทำให้ผู้ประสบภัยมีขวัญกำลังใจที่ดี ในการดำรงชีวิต และต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป

ข่าวโดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 143

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738