ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2560 / 14:09:48  
เอกอัครราชทูต สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าพบ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือแนวทางการพัฒนาเมือง
เอกอัครราชทูต สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าพบ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือแนวทางการพัฒนาเมือง
เอกอัครราชทูต สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมือง ในการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางทางภาคเหนือ ที่มีจุดเด่นในด้านการคมนาคม การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร รวมทั้งสิ้น 92 ครั้ง โดยโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 โปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับโครงการหลวงในครั้งกระนั้นไว้ว่า "เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม ให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ รวมถึง ปัญหายาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง"
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่หวังว่าจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคต พร้อมทั้งจะสนับสนุนวัฒนธรรมให้มีเอกลักษณ์ให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738