ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ธันวาคม 2560 / 23:01:34  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 หวังให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 หวังให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 หวังให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวมไปถึงลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และเน้นการดำเนินงานในอำเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงตามระบบรายงาน อีกทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีดื่มสุราและขับขี่ ขับรถเร็วเกิดกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจปรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้ายด้วยกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะทำการตรวจจับภาพผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรกรณีไม่สมหมวกนิรภัย ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะส่งใบแจ้งให้มารับทราบข้อกล่าวหาไปยังที่อยู่ของผู้กระทำผิด ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จากนั้นจะขยายผลระยะที่ 2 ไปยังอำเภอปริมณฑล และอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง และระยะที่ 3 ให้ครบทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% กับหน่วยงานดังนี้ ส่วนราชการ จำนวน 68 แห่ง อปท. จำนวน 211 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยม และขยายโอกาส จำนวน 238 แห่ง อาชีวศึกษา จำนวน 8 แห่ง และหน่วยงานเอกชน จำนวน 9 แห่ง ในส่วนของการปรับเปลี่ยนจัดติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่-เชียงรายนั้น สืบเนื่องจากมีการปรับปรุงขยายถนน จึงทำให้มีการย้ายจุดติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ ดั้งนี้ จุดที่ 1 จาก กม.ที่ 50+400 ย้ายไป กม.40+400 ตรงข้ามปางแฟนรีสอร์ท จุดที่ 2 จาก กม.ที่ 43+050 ย้ายไป กม. 30+400 บริเวณร้านกาแฟปันปัน จุดที่ 3 จาก กม.ที่ 21+400 ย้ายไป กม. 16+400 บริเวณหน้าทางเข้าเขื่อนแม่กวง
สำหรับ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้หัวข้อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจะมีช่วงเวลาการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธันวาคม 2560 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 สำหรับมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน เช่น มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน จะทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำเป็นคู่มือเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายและสื่อทุกชนิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ปีใหม่ พร้อมทั้งจัดเตรียมช่องทางพิเศษ ทางลัด ทางเลี่ยง จัดทำป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงจุดพักรถ จุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง ตลอดจน มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว กำหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ แต่งตั้งศูนย์ความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นี้

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738