ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ธันวาคม 2560 / 23:09:17  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ และทุกภาคส่วน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ และทุกภาคส่วน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ และทุกภาคส่วน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560 ที่ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ที่ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชํานิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเป็นจำนวนมาก
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารีผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา
สำหรับ กิจกรรมภายในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประกอบด้วย นิทรรศการเรื่อง “กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา” โดยได้มีพิธีเปิดนิทรรศการฯ รวมถึง นิทรรศการ “กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา” ที่จะเปิดให้ชมเป็นเวลา 3 เดือน ที่อาคารรัศมีทัศนา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ถวาย พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินจากชมรม สถานศึกษา องค์กรต่างๆ กิจกรรมกาดหมั้ว การละเล่นพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาอื่นๆ โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดปรานมากพระองค์หนึ่ง ทรงมีพระอัธยาศัยอันงดงาม และทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่ แล้วทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น ทรงใช้ตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ ทั้งทางด้านการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม อาทิ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือ และยังทรงสร้างสวนทดลองการเกษตร ชื่อ "สวนเจ้าสบาย"เนื่องจากทรงสนพระทัยในการเกษตรและทรงหวังที่จะช่วยเหลือกสิกรรมของภาคเหนือ จึงทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ ที่ส่งได้มาจากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษที่ทรงเป็นสมาชิก พันธุ์ที่โปรดที่สุดเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพูกลิ่นหอมเย็น จึงทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า “จุฬาลงกรณ์” อีกด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738