ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ธันวาคม 2560 / 23:10:54  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร เพื่อคนรักสุขภาพ (Organic Natural & Herbs Expo 2017) โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีด้วย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นสินค้าและบริการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเกษตรกร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่นิยมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและสมุนไพรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ โดยอนุมัติแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดอินทรีย์ เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและยั่งยืน สู่การเป็นผู้นำในตลาดโลก
สำหรับ งานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2560 ที่เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับมาตรฐานสากล อาทิ ผักผลไม้ออร์แกนิค เครื่องสำอางออร์แกนิค อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปออร์แกนิค จากผู้ผลิตและบริษัทชั้นนำในประเทศอีกด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738