ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ธันวาคม 2560 / 21:45:39  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงพลังเพื่อระดมทุนสมทบโครงการก้าวคนละก้าวของ ตูน Bodyslam

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจาก นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ร่วมสนทนาในรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เริ่มเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบเส้นทางการเดินรถก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเพื่อความปลอดภัย โดยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาสัมผัสอากาศหนาว ในฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงอยากจะแนะนำให้ศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ทางลาดชัน ทางโค้ง ทางแยก ทางแคบ เป็นต้น อย่าขับขี่ด้วยความเร็วสูง เพราะการมองเห็นจะไม่ชัดเจนและแปรเปลี่ยนตลอดเวลา อย่าแซงหรือเปลี่ยนช่องทางหรือหยุดรถกะทันหันอย่างเด็ดขาด ในส่วนของการเลือกสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสม ไม่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อที่ทําให้เกิดอันตรายได้ ไม่ควรก่อกองไฟใกล้เต้นท์พักแรม เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ลุกลาม ไม่ควรเข้าไปถ่ายจุดที่เสี่ยงทําให้เกิดอันตรายได้ ด้านความปลอดภัยทางด้านอื่นๆ เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ เพื่อความปลอดภัยในเดินทางท่องเที่ยว ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
อีกทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2561” ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 เพื่อรับบริจาคเงินสดและสิ่งของจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อนำไปเป็นของรางวัลสำหรับร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยจะนำมาออกร้านมัจฉากาชาด และหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 รวมจำนวน 12 วัน ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมภายงานอีกมาย ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน หรือสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด, การแสดงและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ภายในงาน, การประกวดนางสาวเชียงใหม่ และการออกร้านกาชาด
ท้ายนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam” ในวันพรุ่งนี้ (11 ธ.ค.2560) ตั้งแต่เวลา เวลา 06.00 – 10.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งเส้นทางวิ่งจะวนรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งการวิ่งจะแบ่งเป็น 2 แบบ 1) Mini Marathon (มินิ มาราธอน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 2) Fun run (ฟันรัน) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 11 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล” ซึ่งโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลที่จะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ แม้การวิ่งครั้งนี้ไม่ผ่านเชียงใหม่ แต่ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมวิ่งคู่ขนานไปกับตูน Bodyslam ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนสมทบโครงการก้าวคนละก้าว สามารถร่วมบริจาคได้ที่เว็บไซต์ http://www.nkp-hospital.go.th/kao ผ่านบัญชีก้าวคนละก้าวโรงพยาบาลนครพิงค์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริมบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 515-6-02835-7 หรือ บริจาคได้ที่ รพ.นครพิงค์ทางตู้รับบริจาค ซึ่งเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคจะนำไปมอบให้ ตูน Bodyslam ต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 202

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738