ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ธันวาคม 2560 / 19:53:53  
เชียงใหม่พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุม "The Routes Asia Development Forum 2020"
เชียงใหม่พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุม "The Routes Asia Development Forum 2020"
จังหวัดเชียงใหม่ MOU ความร่วมมือ กับ ทอท. พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่สุดในเอเชีย "The Routes Asia Development Forum 2020" หวังดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวยังประเทศมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 โดยมี นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ทอท. ร่วมลงนามด้วย ที่ ห้องจองคำ โรงแรม รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในภาคเหนือตอนบน ขณะเดียวกัน จะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนในภาคเศรษฐกิจในเชียงใหม่อีกหลายด้าน อาทิ การจ้างงาน , การแสดงความเชื่อมโยงของระบบขนส่ง , การแสดงความพร้อมในการรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดโดยรอบให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ตามกรอบการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลง จังหวัดเชียงใหม่ และ ทอท. ที่จะร่วมกันเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ เนื่องจากจะมีผู้บริหารสายการบิน และท่าอากาศยานทั่วโลก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 1,200 คนเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12)
นอกจากนี้ สนับสนุนการสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคเหนือตอนบนและประเทศระเบียงเศรษฐกิจ CLMV แล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการด้านที่พักโรงแรม หรือการบริการที่เหนือความคาดหมายจากประเทศเจ้าภาพ ผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานโดยตรง ซึ่งในการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพจะพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ ความสะดวกในการเชื่อมต่อทางการบินในภูมิภาค , ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองเจ้าภาพ , ความน่าสนใจของเมืองหรือท่าอากาศยานเจ้าภาพ , ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน , ความพร้อมของโรงแรมที่พัก และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยหวังว่าการร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในสายตาของนักท่องเที่ยว ทั่วโลก และดึงดูดให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738