ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ธันวาคม 2560 / 12:00:11  
เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการอบรมผลิตสื่อ "บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง : ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙"
เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการอบรมผลิตสื่อ "บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง : ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙"
คณะการสื่อสารมวลชน มช. เชิญชวนเยาวชนร่วมอบรมผลิตสื่อในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ "บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง : ๙ โครงการชลประทานในรัชกาลที่ ๙" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน 9 แห่ง พร้อมลุ้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะการสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชนเชียงใหม่ได้เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อที่มีความหลากหลาย และได้เข้ามามีส่วนร่วมบันทึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการชลประทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้ร่วมมือกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง : ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเรื่องราว เผยแพร่ความประทับใจของชาวบ้านที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการของพระองค์ สร้างความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ความรัก และความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการเดินตามรอยพระราชดำริ ช่วยเหลือผู้อื่น พัฒนาชุมชนและประเทศให้ยั่งยืน
สำหรับ กิจกรรมของโครงการฯ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการชลประทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ 17 มกราคม 2561 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สั้น และสารคดีเพื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยอาจารย์และวิทยากรพี่เลี้ยงจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ปัจจุบันคณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโรงเรียนต่างๆ และเปิดรับสมัครผลงานจากนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นี้
ด้าน นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังเสร็จจากการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ นักเรียนจะได้ลงพื้นที่เป้าหมายด้านการชลประทานในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผลิตสื่อทั้ง 3 ประเภท จำนวน 9 แห่งที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ได้แก่ 1. โครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้ำห้วยลึก) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว 2. อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย 3. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง 4. อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า 5. เบ็ดเสร็จจอมทอง (โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.แม่สอย อ.จอมทอง 6. อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว 7. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง 8. ฝายห้วยบง 2 ต.วัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา และ 9. อ่างเก็บน้ำแม่เริม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
ทั้งนี้ ผลงานการผลิตสื่อทั้งหมดในโครงการฯ นักเรียนจะมีสิทธิ์ลุ้นชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และจะได้จัดแสดงผลงาน เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และซีดีมอบให้แก่หมู่บ้านหรือชุมชนใน 9 พื้นที่เป้าหมาย รวมถึงมอบให้สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป หากผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสาร กิจกรรมของโครงการฯ ได้ที่ Facebook Fanpage: 9 โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ 9 หรือ https://www.facebook.com/9RoyalIrrigationProject , Website: www.masscomm.cmu.ac.th

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738