ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ธันวาคม 2560 / 10:30:56  
ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมเรียกประชุมทุกฝ่ายช่วงปลายเดือน เพื่อวางมาตรการและแผนจัดการน้ำในช่วงก่อนถึงหน้าแล้ง
ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมเรียกประชุมทุกฝ่ายช่วงปลายเดือน เพื่อวางมาตรการและแผนจัดการน้ำในช่วงก่อนถึงหน้าแล้ง
ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมเรียกประชุมทุกฝ่ายช่วงปลายเดือน เพื่อวางมาตรการและแผนจัดการน้ำในช่วงก่อนถึงหน้าแล้ง ยืนยันจะมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 61

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว น้ำที่ไหลเข้ามาตัวเมืองอยู่ที่ประมาณ 2,700,000 ลูกบาศก์เมตร โดยได้น้ำจากลำน้ำแม่แตงไหลมาสมทบปีนี้น้ำแม่แตงค่อนข้างเยอะและไหลต่อเนื่อง เป็นผลดีที่น้ำจากธรรมชาติปีนี้ค่อนข้างดี ส่งผลน้ำในเขตเมืองยังคงดีอยู่ ขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำอยู่ที่ 262,000,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 99% ของความจุอ่าง ซึ่งมีมากกว่าปีที่แล้ว โดยปีที่แล้วมีแค่ 180 คิดเป็น 68% ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปีนี้สถานการณ์แนวโน้มยังคงดีกว่าปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วมี 111,000,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำ 126,000,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไม่น่าเป็นห่วง ในส่วนของเขื่อนขนาดกลางค่อนข้างดี แนวโน้มมีการเพาะปลูกในพื้นที่รวมๆทั้งจังหวัดจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 180,000 ไร่
อย่างไรก็ตาม ทางชลประทานได้วางมาตรการและแผนงานบริหารจัดการน้ำในช่วงก่อนที่จะถึงหน้าแล้งไว้ โดยกำลังขอข้อมูลเรื่องของน้ำของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จะส่งถึงสำนักงานชลประทานที่ 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสรุปแนวทางบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสิ่งต้องคำนึงที่สุด คือ การจัดสรรน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค และความต้องการทางด้านการเกษตร แต่ละพื้นที่ต้องการปลูกอะไร เท่าไร จากนั้นมีน้ำที่ต้นทุนที่มีกับความต้องการที่เกิดขึ้นจะต้องใช้อย่างไร โดยในปลายเดือนธันวาคมนี้ ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 จะมีการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายเกษตรกร การประปาส่วนภูมิภาค และชลประทานแต่ละโครงการ จะเข้ามาชี้แจงว่าจะบริหารจัดการน้ำให้ชัดเจน เพื่อจะได้วางมาตรการและมีการปรับแผนบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปีต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738