ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ธันวาคม 2560 / 13:32:02  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดมาตรการ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงให้ 76 จังหวัด นำแนวทางปฏิบัติงานไปใช้อย่างเข้มงวด เพื่อลดการเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและข้อราชการต่างๆ ได้แก่ ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว , มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Countdown , กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี , การเตรียมความในการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน , การอำนวยความสะดวกการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในห้วงเทศกาลจากจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต และในที่ประชุมรองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความเหมาะสม โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการความปลอดภัยให้มีความตื่นตัวในการระวังการก่อวินาศกรรม จุดเสี่ยงต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ท่าเรือ ย่านชุมชน และศูนย์การค้าที่เป็นพื้นที่จัดงานฯ ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการสูญเสียด้านร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดการรณรงค์ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการด้านการข่าว การประชุมโต๊ะข่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงด้านคน จะเน้นมาตรการใช้ครอบครัวใช้ชุมชนในการดูแลชุมชนด้วยกันเอง มาตรการลดการจำหน่ายสุราโดยการควบคุมการจำหน่ายสุราอย่างเคร่งครัด มาตรการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เน้นจุดตรวจจุดบริการซึ่งมี 47 จุด จุดตรวจชุมชนกำหนดให้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ 2,066 หมู่บ้าน มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายตำรวจ 45 ชุด รวมทั้งชุดลาดตระเวนทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ในสถานที่ที่มีกิจกรรมสำคัญ นอกจากนี้ยังมีจุดตั้งจุดตรวจความมั่นคง 6 สายหลักที่เข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ มาตรการลดความเสี่ยงบนถนนและสภาพแวดล้อม ได้มีการวิเคราะห์เส้นทางที่มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และกำหนดมาตรการพิเศษในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง คือ บริเวณที่ประชาชนเดินทางขึ้นดอยเป็นส่วนมาก อาทิ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ ดอยคำ ซึ่งมีการออกประกาศเจ้าพนักงาจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยดังกล่าว รวมทั้งเส้นทางระหว่างเชียงใหม่ – เชียงรายด้วย ในการนี้จะมีการใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว และเปิดใช้กล้อง CCTV 990 ตัว ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่นักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นี้ สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ศูนย์การค้าเมญ่า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 5,000 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในจังหวัดเชียงใหม่ 9 แห่ง และวัดประจำอำเภอทุกแห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 320,000 คน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยจะมีการรณรงค์อย่างเข้มข้นในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 นี้

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738