ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ธันวาคม 2560 / 18:20:30  
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางการบริหารจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางการบริหารจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานต่อไป

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1 จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางการบริหารจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
ด้าน นายประจวบ กันธิยะ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนาสืบเนื่องกันมายาวนานกว่า 720 ปี ซึ่งมีศักยภาพการพัฒนาด้านการคมนาคม การเกษตร หัตถอุตสาหกรรม ด้านบริการ และการศึกษา โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยตั้งให้เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก
สำหรับ หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ามาร่วมอบรม และเปิดการอบรมเฉพาะวันเสาร์ โดยเริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประชาสัมพันธ์ มาร่วมเป็นวิทยากร

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738