ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ธันวาคม 2560 / 20:18:50  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนครั้งที่ 38 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกว่า 20 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญต่างๆของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆจากส่วนราชการและจากประชาชน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข ภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังเป้าหมายที่ว่า “สะท้อนปัญหา นำพาแก้ไข ห่วงใยประชา” ซึ่งโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วจำนวน 37 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 38 โดยมีผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น 10,189 รายสามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้วจำนวน 7,803 รายคิดเป็นร้อยละ 76.58 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.42
ในการนี้ นอกจากจะเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่างๆแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้แบ่งคณะลงพื้นที่เป็น 5 คณะ เพื่อรับฟังปัญหาด้านต่างๆจากหน่วยงานและประชาชนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม คณะที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ณ จุดรับซื้อลำไย อำเภอจอมทอง คณะที่ 3 ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบให้บริการของคณะทันตแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมและรับฟังปัญหาของเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ และคณะที่ 5 พบกลุ่มสตรี ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้สร้างความยินดีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738