ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 ธันวาคม 2560 / 09:02:17  
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัดกิจกรรม "WALK-A-THON" เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จัดกิจกรรม "WALK-A-THON" เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "WALK-A-THON" เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. Mr.Kazunori Kawada กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “WALK-A-THON” เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การตอนรับ พร้อมด้วย Mr.Masao Sawai ที่ปรึกษา Janpan Cultural Channel SAKURA Co. LTD ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ และประชาชนเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมฯ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นมหานครใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทย มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา สภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่น่าสนใจ ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ปีละหลายล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคือชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่มากเป็นลำดับต้น ๆ
กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีรากฐานที่สำคัญและเจริญงอกงามจากความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอด และมีความพยายามที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ดนตรี การ์ตูน เป็นต้น โดยแต่ละปีจะมีชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมประเทศไทย ประมาณ 1.4 ล้านคน ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นก็เพิ่มสูงขึ้น นับตั้งแต่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้สำหรับคนไทย ที่จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ปัจุบันมียอดนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากกว่า 900,000 คนต่อปี
ในโอกาสนี้ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ขณะเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความคุ้นเคย และกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 303

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738