ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 ธันวาคม 2560 / 09:20:32  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างเข้มงวดและเหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลฯได้

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจาก นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ร่วมสนทนาในรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ มาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย 60 วันห้ามเผา เพื่อลดปริมาณหมอกควันและไฟป่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดึงฟืนออกจากไฟ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดึงไฟจากใจคน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
สำหรับสถานการณ์และแผนดำเนินการจัดสรรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ซึ่งน้ำที่ไหลเข้ามาตัวเมืองจะอยู่ที่ประมาณ 2,700,000 ลูกบาศก์เมตร โดยได้น้ำจากลำน้ำแม่แตงไหลมาสมทบปีนี้น้ำแม่แตงค่อนข้างเยอะและไหลต่อเนื่อง เป็นผลดีที่น้ำจากธรรมชาติปีนี้ค่อนข้างดี ส่งผลน้ำในเขตเมืองยังคงดีอยู่ ขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำอยู่ที่ 262,000,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 99% ของความจุอ่าง ซึ่งมีมากกว่าปีที่แล้ว โดยปีที่แล้วมีแค่ 180 คิดเป็น 68% ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปีนี้สถานการณ์แนวโน้มยังคงดีกว่าปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วมี 111,000,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำ 126,000,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ยังไม่น่าเป็นห่วง ในส่วนของเขื่อนขนาดกลางค่อนข้างดี มีแนวโน้มการเพาะปลูกในพื้นที่รวมๆทั้งจังหวัดจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 180,000 ไร่
ส่วนการเตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฯ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงด้านคน มาตรการลดการจำหน่ายสุราโดยการควบคุมการจำหน่ายสุราอย่างเคร่งครัด มาตรการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เน้นจุดตรวจจุดบริการซึ่งมีอยู่ 47 จุด และมาตรการลดความเสี่ยงบนถนนและสภาพแวดล้อม จังหวัดได้มีการวิเคราะห์เส้นทางที่มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และกำหนดมาตรการพิเศษในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง คือ บริเวณที่ประชาชนเดินทางขึ้นดอยเป็นส่วนมาก อาทิ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ ดอยคำ ซึ่งมีการออกประกาศเจ้าพนักงาจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เริ่มตั้งเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน Botanic Festival 2018 ภายใต้ชื่องาน “Colourful Garden” ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 18.00 น. ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พันธุ์ไม้หลากสี กล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ตะลุยหรรษาป่าดิบชื้น ราชินีแห่งพรรณไม้น้ำ กุหลาบหอมหวนสวนแห่งรัก มหัศจรรย์พรรณไม้กินแมลง สมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738